Hvad er CIVIRK - Center for Innovation og Virksomhedskontakt?

Center for Innovation og Virksomhedskontakt - eller i daglig tale CIVIRK - er et samarbejde mellem de 9 almengymnasiale uddannelser i Århus. CIVIRK har til formål at give gymnasie- og hf-elever øget mulighed for at bruge deres fag i samarbejde med lokale virksomheder og institutioner. Talrige undersøgelser viser, at gymnasieelever efterspørger en mere praksisnær undervisning, hvor de kan se, hvad fagene kan bruges til. Samarbejde mellem skoler, virksomheder og institutioner har vist sig at være stærkt motiverende for eleverne, fordi de her kan bruge faglig viden i praksis, og blive afklaret om deres videre uddannelsesmuligheder. Meld dig som partner, hvis du vil hjælpe CIVIRK med at gøre samarbejdet endnu stærkere

Som partner i CIVIRK er du med til at lave opgaver og forløb til eleverne på de 9 Århus-gymnasier.
Formålet er at fremme motivation og læring hos eleverne gennem en løsningsorienteret undervisning Ved at samarbejde om projekter med private og offentlige virksomheder, private og offentlige NGO'er samt politiske institutioner styrkes elevernes kernefaglighed og deres almendannelse.

Læs mere

Styrk dine elevers kernefaglighed gennem samarbejder med CIVIRKs partnere. CIVIRKs partnere er med i CIVIRKs netværk for at fremme elevernes motivation og læring gennem virkelighedsnære projekter og opgaver. CIVIRKs formål er at facilitere kontakten mellem lærere, elever og private og offentlige virksomheder, private og offentlige NGO'er samt politiske institutioner. Det gør vi gennem netværksmøder, nyhedsbreve og oplæg/workshops på gymnasierne.

Læs mere

I CIVIRK-projekter arbejder man med virkelighedsnære problemstillinger sammen med private og offentlige virksomheder, private og offentlige NGO'er samt politiske institutioner. CIVIRKs partnere er med til at skabe projekter og opgaver til elever, der fremmer læring gennem innovativ anvendelse af fagenes metoder og kernestof.

Læs mere